Lista referencyjna

"Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego Stal Rzeszów" - wykonanie ogrzewania płyty głównej, instalacja drenażu, kanalizacji deszczowej drenażu, systemu automatycznego nawodnienia na płycie głównej oraz boisku treningowym, odwodnienia liniowego toru żużlowego wraz z wymianą krawężnika, przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej zgodnej z normą DIN-18035-4, wymiana murawy na płycie głównej przy użyciu darni big roll, a także boisku treningowym – ADA LIGHT Sp. z o. o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin.
2020-2021
"Wykonanie modernizacji płyty boiska głównego oraz modernizacji opaski ze sztucznej murawy na Stadionie drużyny piłkarskiej Piast Gliwice przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach" - usunięcie istniejącej murawy na boisku głównym oraz poletku zapasowym, całościowe usunięcie warstwy wegetacyjnej wraz z wierzchnią częścią warstwy odsączającej, przygotowanie i rozścielenie nowej warstwy wegetacyjnej na boisku głównym i poletku zapasowym zgodnej z normą DIN 18035-4, stabilizacja oraz laserowe profilowanie podłoża, dostarczenie i ułożenie darni rolowanej o szer. 1,20 m, demontaż istniejącej opaski ze sztucznej trawy oraz dostawa i montaż nowej opaski, prace pielęgnacyjne (koszenie, nawożenie, aeracja). Prace zostały wykonane bezszkodowo na płycie z instalacją nawadniającą oraz grzewczą - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (32) 339 31 10.
2020
"Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Chojnicach - podgrzewana murawa" - laserowe ułożenie dolnej i górnej warstwy grzewczej z piasku, wykonanie warstwy wegetacyjnej według normy DIN 18035-4, dostarczenie i wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki o szer. 1,20 m. - Anmed Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 32, 48-130 Dzierżysław.
2020
"Modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie" - wykonanie oprysku chemicznego, roboty ziemne, wykonanie warstwy wegetacyjnej, niwelacja laserowa, wykonanie nawierzchni trawiastej sianej - Gmina Miasta Lipna, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, tel. (54) 288 42 11.
2020
"Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej" - demontaż bramek oraz wiat,wykonanie prac ziemnych (frezowanie, zdjęcie humusu, wykoanie nasypu, niwelacja laserowa), ułożenie siatki przeciw kretom, montaż systemu automatycznego nawodnienia, wykonanie warstwy wegetacyjnej zgodnej z norma DIN 18035-4, wykonanie nawierzchni trawiastej sianej, dostawa oraz montaż wiat dla zawodników, bramek piłkarskich oraz chorągiewek - Gmina Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, tel.(52) 320 68 68.
2019/2020
"Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z nawodnieniem w Złotnikach Kujawskich w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich - poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy" - wykonanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, wykonanie warstwy wegetacyjnej zgodnej z normą DIN 18035-4, montaż systemu automatycznego nawodnienia, wykonanie nawierzchni trawiastej sianej, budowa piłkochwytów oraz ogrodzenia boiska, wyposażenie boiska - Gmina Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6,88-180 Złotniki Kujawskie, tel.52 351 71 60.
2019
"Remont płyty Stadionu Miejskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni" - stadion klubu sportowego ARKA GDYNIA - usunięcie starej darni, demontaż zraszaczy instalacji nawadniającej, przygotowanie podbudowy, podniesienie sprawności uprawowej warstwy wegetacyjnej, montaż zraszaczy, laserowa niwelacja płyty boiska, ułożenie darni rolowanej - Hein Sp.z o.o. Miszewo, ul. Gdyńska 92, 80-297 Banino, tel. 58 685 19 94.
2019
"Renowacja istniejącego boiska sportowego nr 2 na terenie ośrodka MOSiR w Pabianicach" - roboty ziemne, wykonanie nowej warstwy wegetacyjnej spełniającej normę DIN, wykonanie nawierzchni trawiastej sianej z systemem automatycznego nawodnienia - Miasto Pabianice - MOSiR w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, tel. 42 212 10 57.
2019
"Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie" - wykonanie nawierzchni trawiastej wraz podbudową, dostawa i montaż kompletnego systemu automatycznego nawadniania - Spółka Budowlano-Usługowa "Budex" Lutomirski i Wspólnicy Sp. j., tel. 54 287 38 21.
2019
"Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap I - wykonanie nawierzchni trawiastej płyty głównej stadionu z systemem drenażu i automatycznego nawadniania – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież, tel. 67 284 75 09.
2018-2019
"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki" - wykonanie nawierzchni trawiastej zespołu 4 pełnowymiarowych boisk piłkarskich z systemem automatycznego nawadniania, wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów zespołu boisk, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy i miejsca siedzące - AGC Bytom, ul.Golfowa 3, 41-907 Bytom, tel. 32 280 39 24.
2018-2019
"Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo" - wykonanie nawierzchni trawiastej z systemem automatycznego nawadniania, dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz piłkochwytów, wykonanie obrzeży, wyposażenie boiska – Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, tel. 54 289 73 80.
2018
"Renowacja boiska sportowego w Mąkolnie"- wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z podbudową na płycie głównej oraz bocznej boiska, ułożenie siatki na krety – Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, tel. 63 271 40 54.
2018
"Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7" - wykonanie nawierzchni trawiastej z systemem drenażu i automatycznego nawadniania,wykonanie studni głębinowej z zasilaniem, montaż siatki na krety, wyposażenie boiska – Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, tel. 91 422 39 22.
2017
Płyta Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - wykonanie boiska z nawierzchnią trawiastą polegające na wykonaniu warstw podbudowy boiska, drenażu, systemu automatycznego nawadniania, nawierzchni trawiastej z rolki, montażu wzmocnień pól bramkowych - Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Rombud'' Sp. z o. o., ul. Lubelska 37C,10-408 Olsztyn, tel. 89 5320276.
2017
Wykonanie systemu automatycznego nawadniania płyty bocznej na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 6 w Międzychodzie - Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód, tel. 95 7485471.
2017
Budowa pełnowymiarowej płyty boiska w Wołczkowie obejmująca wykonanie prac ziemnych,instalację siatki na krety,wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sianej oraz budowę systemu automatycznego nawodnienia - P. B. Global Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szczawiowa 71d, 70- 010 Szczecin, tel. 91 4340886.
2017
WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA na boisku klubu Sokół Radomin, zakres prac obejmował: roboty ziemne, instalacyjne, montaż pompowni oraz sterowania - Urząd Gminy Radomin, Radomin 1A, 87-404 Radomin, tel. 56 6827156.
2016
PŁYTA TRENINGOWA w ŚLESINIE obejmująca prace ziemne na powierzchni 5000 m2 zakres prac obejmował niwelację terenu, WYKONANIE PRZEPUSZCZALNEJ WARSTWY WEGETACYJNEJ, NAWIERZCHNIA TRAWIASTA z SIEWU – Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Napoleona 1, 62-561 Ślesin, tel. 63 2704048.
2016
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA RUCH CHORZÓW wycięcie starej murawy w rolki o szerokości 1,20 m z transportem na boisko treningowe, wykonanie modyfikacji warstwy wegetacyjnej w zakresie normy DIN 18035-4, laserowa niwelacja podłoża UŁOŻENIE TRAWY ROLOWANEJ (1,20m) pielęgnacja nawierzchni trawiastej – MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów tel. 32 2417050.
2016
PŁYTA TRENINGOWA KLUBU RUCH CHORZÓW rozluźnienie warstwy wegetacyjnej, laserowa niwelacja podłoża, UŁOŻENIE TRAWY ROLOWANEJ O SZEROKOŚCI 1,20m WYCIĘTEJ z PŁYTY GŁÓWNEJ - MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów tel. 32 2417050.
2016
PŁYTA BOISKA NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM w OSTRÓDZIE obejmująca wykonanie systemu automatycznego nawadniania wraz z pompownią oraz sterowaniem, WYKONANIEM WARSTWY WEGETACYJNEJ na pow. 9000 m2 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Z SIEWU – MORIS POLSKA Sp z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235, Warszawa tel. 22 3539996.
2016
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w LUBLIŃCU obejmująca usunięcie starej nawierzchni, wykonanie niwelacji terenu, PRZYGOTOWANIE NOWEJ WARSTWY WEGETACYJNEJ, MONTAŻ SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA WRAZ z POMPOWNIĄ oraz STEROWANIEM, NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Z SIEWU – Zakład Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec, tel. 34 3514000.
2016
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w SOLCU KUJAWSKIM zakres prac obejmował wymianę nawierzchni w obrębie pól bramkowych, wykonanie zabiegów wertykulacji, piaskowania, głębokiej aeracji oraz wgłębnego dosiewu mieszanką nasion zgodnie z RSM 3.2 – Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 3, 86-050 Solec Kujawski.
2016
KOMPLEKS BOISK TRENINGOWYCH ( 3 szt.) KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN prace polegały na wykonaniu robót ziemnych , konstrukcji boisk w oparciu o normę DIN 18035-4, MONTAŻ SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA ORAZ DRENAŻU, SŁUPY OŚWIETLENIOWE, MONTAŻ OGRODZENIA, CIĄGI PIESZE ORAZ PARKING. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA z SIEWU na pow. 30.000 m2. - ZAGŁĘBIE LUBIN SA, ul. M. Skłodowskiej Curie 98, 59-301 Lubin tel. 76 7469600.
2015
BOISKO z TRAWY ROLOWANEJ ( 1,2 m ) na Targu Węglowym w Gdańsku w związku z organizacją Finału Krajowego CocaCola Cup 2015 – HAVAS SPORTS & ENTERTAIMENT 02-674 Warszawa, ul. Młynarska 15, tel. 22 8436660.
2015
PŁYTA GŁÓWNA w CZŁUCHOWIE wykonanie niwelacji terenu, KONSTRUKCJA WARSTWY WEGETACYJNEJ. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA z SIEWU – OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Szkolna 1 77-300 Człuchów tel. 59 8342553.
2015
PŁYTA TRENINGOWA BOISKA w ELGISZEWIE prace ziemne, niwelacja podłoża, MONTAŻ SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA, PODŁOŻE W OBRĘBIE PÓL BRAMKOWYCH WYKONANE W TECHNOLOGI STALOK FIBER. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA z SIEWU - Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin tel. 56 6837781.
2015
PŁYTA TRENINGOWA w MIASTKU obejmująca prace ziemne, niwelację podłoża, WYKONANIE KONSTRUKCJI WARSTWY WEGETACYJNEJ, MONTAŻ SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA. PODŁOŻE W POLACH BRAMKOWYCH WYKONANE W TECHNOLOGI STALOK FIBER. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA z SIEWU- Urząd Miasta i Gminy, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko tel. 59 8570700.
2015
PŁYTA TRENINGOWA BOISKA Klubu Elana Toruń wraz z wykonaniem NIWELACJI TERENU, WYKONANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ zgodnie z normą DIN 18035­4, MONTAŻEM SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA, NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Z SIEWU – Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o., ul. Armii Ludowej 47/61, tel. 56/6555698.
2014
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w PIECKACH obejmująca – ROBOTY ZIEMNE, NIWELACJA PŁYTY BOISKA, WYKONANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ zgodnie z normą DIN 18035­ 4, UŁOŻENIE TRAWY, MONTAŻ SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA – Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, tel. 89/7422029.
2014
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w MIASTKU ­ wykonanie WARSTWY WEGETACYJNEJ PODŁOŻA, UŁOŻENIE TRAWY ROLOWANEJ (1,2m), ZAINSTALOWANIE W OBRĘBIE PÓL KARNYCH WZMOCNIENIA W POSTACI WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH, MONTAŻ SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA, pielęgnacja nawierzchni trawiastej – Urząd Miasta w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, tel. 59/8570700.
2014
BOISKO Z TRAWY ROLOWANEJ (1,2m) na PLAŻY W GDYNI w związku z organizacją Finału Krajowego Coca­Cola Cup 2014 – Havas Sports&Entertainment, 02­674 Warszawa, ul. Młynarska 15, tel. 22/8436660.
2014
BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO w DEBRZNIE wraz z wykonaniem WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PŁYTY BOISKA, UŁOŻENIEM SIATKI NA KRETY, WYKONANIEM SYSTEMU DRENAŻU, PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ FI 500 PONAD 300M, SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA, UŁOŻENIEM TRAWY ROLOWANEJ odpowiadającej wytycznej RSM 3.1, MONTAŻEM TRYBUNY ŻELBETONOWEJ, PARKINGÓW I CHODNIKÓW – Urząd Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59/8335351.
2013-­2014
BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO w OSTASZEWIE obejmująca: ROBOTY BUDOWLANE, ZIEMNE I ZIELEŃ (wrastwy konstrukcyjne boiska odpowiadające normie DIN 18035­4, siatka przeciw kretom, wyposażenie: min. systemowe trybuny na ponad 500 miejsc i wiaty stadionowe, ogrodzenie, piłkochwyty, tereny zieleni, obrzeża, chodniki), ROBOTY DROGOWE (droga, parking), ROBOTY ELEKTRYCZNE (oświetlenie boiska, monitoring wizyjny), BRANŻĘ SANITARNĄ (kanalizacja deszczowa, system drenażu, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków, system automatycznego nawadniania) – Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, tel. 56/67832222.
2013
BOISKO Z NATURALNEJ MURAWY (1,2m) na RYNKU GŁÓWNYM w KRAKOWIE w związku z organizacją Finału Krajowego Coca­Cola Cup 2013 – Havas Sports&Entertainment, 02­ 674 Warszawa, ul. Młynarska 15, tel. 22/8436660.
2013
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (przebudowa) w RADOMINIE – Urząd Gminy Radomin, 87 – 404 Radomin, tel. 56/6837522.
2013
BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU W MARGONINIE (trawa naturalna z rolki 1,2m, siatka przeciw kretom, system automatycznego nawodnienia, elementy małej architektury) – Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, tel. 67/2847273.
2012
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w SŁOŃSKU wraz z wykonaniem SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA, WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI zgodnie z normą DIN 18035­4, UŁOŻENIEM TRAWY ROLOWANEJ (1,2m) odpowiadającej wytycznej RSM 3.1, MONTAŻEM TRYBUNY ŻELBETONOWEJ I OGRODZENIA SYSTEMOWEGO – Urząd Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, tel. 95/7572271.
2012
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA na Stadionie Sportowym w GNIEWINIE na potrzeby EURO 2012 dla Reprezentacji Hiszpanii jako BAZA POBYTOWA (instalacja trawy z rolki 1,2m, oparta na zaleceniach RSM 3.1 na podłożu zgodnym z normą DIN 18035­4) – Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie Spółka z o.o., ul. Sportowa 1, tel. 58/6706699.
2012
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) w ŚREMIE wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA ­ Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Poznańska 15, tel. 61/2830451.
2012
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) i PŁYTA BOCZNA BOISKA (renowacja) wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA w CHEŁMIE ŚLĄSKIM – Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim, ul. Techników 25, tel. 32/2256673.
2011
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) w ŚLESINIE ­ Urząd Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, tel. 63/2704011.
2011
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA na stadionie "Warta" w MIĘDZYCHODZIE wraz z wykonaniem: SYSTEMU DRENAŻU, SYSTEMEMU AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA, WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI oraz UŁOŻENIEM TRAWY ROLOWANEJ (1,2m) oraz renowacja płyty treningowej ­ Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, tel. 95/7481523.
2011
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA na Stadionie "Olimpia" w GRUDZIĄDZU wraz z wykonaniem: SYSTEMU DRENAŻU, SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA, SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY oraz UŁOŻENIEM TRAWY ROLOWANEJ (1,2m) ­ OPEC Grudziądz Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, tel. 56/4506100.
2011
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA na Stadionie Sportowym w DOBRZYNIU NAD WISŁĄ wraz z ODPROWADZENIEM WÓD DRENAŻOWYCH oraz SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA ­ Urząd Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, tel. 54/2530500.
2010
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA ORAZ PŁYTA BOCZNA BOISKA wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA, ŹRÓDŁEM WODY (przyłącze wody, hydrofor, odżelaziacz) oraz WYPOSAŻENIEM w Ośrodku Sportu i Rekreacji w ŻMIGRODZIE ­ Urząd Miejski w Żmigrodzie, Plac Wojska Polskiego 2­3, tel. 71/3853057.
2010
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w WIERZBINKU wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA oraz OGRODZENIEM i WYPOSAŻENIEM ­ Urząd Gminy Wierzbinek, 62­ 619 Sadlno, tel. 63/2611380.
2009
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM wraz z SYSTEMEM DRENAŻU oraz SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA i OGRODZENIEM SYSTEMOWYM ­ Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. 56/6886001.
2009
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) oraz PŁYTA BOCZNA KS "FLISAK" ZŁOTORIA ­ ul. Sportowa 4, tel. 56/6489991.
2009
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA W LISEWIE – Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, tel. 56/6768603.
2009
BUDOWA BAZY TRENINGOWEJ na obszarze 2,6 ha wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA w JAROCINIE ­ Jarocin Sport Sp. z o.o., ul. Sportowa 6, tel. 62/7473104.
2008-­2009
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (przebudowa) wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA w TCZOWIE ­ tel. 48/6768023.
2008
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (przebudowa) w BIAŁYCH BŁOTACH oraz założenie od podstaw nowej nawierzchni trawiastej w ŁOCHOWIE wraz z SYSTEMAMI AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA ­ UG Białe Błota, ul. Szubińska 7, tel. 52/3239090.
2008
PŁYTA BOCZNA BOISKA ­ MOSiR PABIANICE, ul. Grota Roweckiego 3, tel. 42/2121057.
2008
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA W LASKACH ­ Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, tel. 32/6424501.
2008
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w WARLUBIU wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA ORAZ TRYBUNĄ ­ Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, tel. 52/3326040.
2007
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) w CZERWONCE ­ UG Czerwonka, tel. 29/71795521.
2007
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) w KARNIEWIE ­ UG Karniewo, tel. 29/6911013.
2007
PŁYTA BOCZNA BOISKA w MIĘDZYCHODZIE ­ OSTiR Międzychód, tel. 95/7481523.
2007
67. PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w MIKSTACIE ­ Miasto i Gmina Mikstat, tel. 62/7310043.
2007
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) KS "POLONIA" GOLINA ­ UM w Golinie, tel. 63/2418095.
2007
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) w ŚMIGLU ­ OKFiR w Śmiglu, tel. 65/5189334.
2007
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA (renowacja) wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA oraz płyta treningowa w ZGIERZU ­ MOSiR Zgierz, ul. Wschodnia 2, tel. 42/7163632.
2007
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA w ELGISZEWIE ­ UG Ciechocin, tel. 56/6837708.
2007
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w BOBRKU ­ UG Chełmek, tel. 33/8461316.
2006
PŁYTA BOISKA w STRÓŻEWIE k/Chodzieży ­ UG Chodzież, tel. 67/2821608.
2006
PŁYTA BOCZNA BOISKA w BUKU ­ OSiR w Buku, tel. 61/8149140.
2006
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w STRZAŁKOWIE k/Słupcy (rekultywacja) ­ tel. 512299828.
2006
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w NOWYM DUNINOWIE ­ UG Nowy Duninów, tel. 24/2610236.
2006
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA w ŁĄCKU ­ UG Łąck, tel. 24/3841400.
2006
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA, PLAC TRENINGOWY ORAZ TOR ŁUCZNICZY (wykonanie) wraz z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO NAWODNIENIA przy Gimnazjum w m. BRZOZA k/Bydgoszczy ­ UG Nowa Wieś Wielka, tel. 52/3206868.
2006
PŁYTA GŁÓWNA (rekultywacja) MGLKS "VICTORIA" KORONOWO ­ tel. 52/3267041.
2006
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w NOWEJ WSI WIELKIEJ ­ UG Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, tel. 52/3812806.
2006
PŁYTA GŁÓWNA (założenie) KS "ALFA" JAROMIROWICE k/Gubina ­ UG w Gubinie, tel. 68/3594546.
2006
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w CHEŁMKU ­ UM Chełmek, ul. Krakowska 11, tel. 33/8461316.
2006
PŁYTA GŁÓWNA (regeneracja) oraz PŁYTA BOCZNA (założenie) w CHORZEMINIE ­ MLKS "ORKAN" Chorzemin, tel. 692454898.
2006
PŁYTA GŁÓWNA w DŁUTOWIE ­ UG w Dłutowie, tel. 44/6340218, 6340521.
2005
PŁYTA BOISKA LKS "SKLEJKA ORZECHOWO" ­ UMiG Miłosław, tel. 61/4382021.
2005
BOISKO we WRÓBLEWIE ­ UMiG WRONKI, tel. 67/2541135,­37.
2005
PŁYTA GŁÓWNA ORAZ BOCZNA KS "GOPŁO" KRUSZWICA ­ UMiG w Kruszwicy, tel. 52/3516070,­69.
2005
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA LKS "ISKRA" BRZEZINKA­OŚWIĘCIM ­ ul. Sportowa 9, tel. 33/8430809.
2005
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA IKS OLKUSZ ­ UMiG w Olkuszu, ul. Rynek 1, tel. 32/6478910.
2005
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA KS "SZUBINIANKA" SZUBIN ­ Miejski Zespół Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie, ul. Kcyńska 12A, tel. 52/3842152.
2005
PŁYTA BOCZNA BOISKA KS "WIERZYCA" PELPLIN ­ Urząd Gminy i Miasta Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, tel. 58/5361661.
2005
WEJHEROWSKI KLUB SPORTOWY "GRYF" ­ PŁYTA GŁÓWNA, WEJHEROWO, tel. 58/6721655.
2005
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA w LIBIĄŻU ­ UM w Libiążu, ul. Działowa 1, tel. 32/6271311.
2005
NOWA PŁYTA GŁÓWNA TKKF BYDGOSZCZ WYKONANA METODĄ DARNIOWANIA- Zakład Robót Publicznych w Bydgoszczy, ul. Smoleńska 43, tel. 52/3633470.
2005
STADION SPORTOWY LKS "ORLIK" MIŁOSŁAW ­ Miłosław, ul. Nowa 10, tel. 61/4382565.
2005
PŁYTA STADIONU TRENINGOWEGO KS "DRZEWIARZ" JASIENICA ­ Urząd Gminy Jasienica, ul. Międzyrzecka 159, tel. 33/8152451.
2004
PŁYTA BOISKA PIŁKARSKIEGO LKS "WOLANIA" WOLA RZĘDZIŃSKA k. TARNOWA ­ "LITWIŃSKI" Transport­Sprzęt­Budownictwo, Tęgoborze 160, tel. 18/4449444.
2004
STADION MIEJSKI w BORKU WIELKOPOLSKIM ­ Urząd Miejski Borek Wlkp., ul. Rynek 1, tel. 65/5716378.
2004
KOMPLEKS BOISK TRENINGOWYCH ORAZ PŁYTA GŁÓWNA NA OBIEKTACH MOSiR MIĘDZYRZEC PODLASKI ­ Międzyrzec Podlaski, ul. Zarówie 86, tel. 83/3716420.
2004
BOISKO PIŁKARSKIE w MYŚLACHOWICACH oraz PŁYTA STADIONU MKS "TRZEBINIA SIERSZA" ­ Urząd Miasta w TRZEBINI, ul. Piłsudskiego 14, tel. 32/6122648.
2004
PŁYTA BOISKA SPORTOWEGO w PĆMIU – UG PCIM, tel. 12/2748050.
2004
OŚRODEK SPORTU i REKREACJI OPALENICA ­ PŁYTA GŁÓWNA 61/4475465.
2004
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA" ­ (PŁYTA GŁÓWNA DWUKROTNIE) WRZEŚNIA, tel. 61/4361287.
2003­-2005
PŁYTA GŁÓWNA STADIONU MIEJSKIEGO, PŁYTA w KOŁODZIEJEWIE i BOISKO PIŁKI NOŻNEJ GIMNAZJUM w JANIKOWIE ­ Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, tel. 52/3514411.
2003­-2005
PŁYTA NOWEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO przy ul. KAMIENNEJ w KOŚCIERZYNIE ­ Urząd Miasta w Kościerzynie, ul.3­go Maja 9, tel. 58/6863142, 6867902.
2003
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (STADION "KSZO" DWUKROTNIE) ­ tel. 41/2636931.
2002-­2003
KS "HETMAN"­KOMPLEKS BOISK TRENIGOWYCH ZAMOŚĆ, ul. Królowej Jadwigi 8, tel. 84/6392939.
2002
OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w TRZCIANCE PŁYTA GŁÓWNA DWUKROTNIE ORAZ BOISKO TRENINGOWE­ ul. Piotra Skargi 56, tel. 67/21637 75.
2001­-2002
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ­ ŚWIEBODZIN, ul. Sikorskiego 25, tel. 68/3823223, (PŁYTA GŁÓWNA i BOCZNA KILKAKROTNIE).
2000­-2002
PŁYTA BOISKA PIŁKARSKIEGO w MIŁORADZU ­ Gmina Miłoradz, ul. Żuławska 9, tel. 55/2711531.
SPOMER Sp. z o.o. 14­200 IŁAWA, ul. Jagielończyka 16 (rekultywacja stadionu KS JEZIORAK Iława) tel. 88/484262.
PŁYTA GŁÓWNA MKS "HURAGAN" POBIEDZISKA­ ul. Kiszkowska 7, tel. 61/8153255.
PŁYTA BOISKA PIŁKARSKIEGO KKS "LECHIA" KOSTRZYN ­ Kostrzyn Wlkp., ul. Sportowa 12, tel. 61/8178565.
"KAZIMIERZ SPORT" SP. Z O.O. (BOISKO SPORTOWE) ­ KAZIMIERZ DOLNY, ul. Nadrzeczna 6, tel. 81/8810010, ­12.
PŁYTA GŁÓWNA GKS "WALKA MAKOSZOWY"­ ZABRZE, ul. Jaskółcza 40, tel. 32/2711960, 2754397.
URZĄD GMINY w LUBANIU ­ PŁYTA GŁÓWNA STADIONU Lubanie, tel. 54/2513387.
PŁYTA GŁÓWNA STADIONU MIEJSKIEGO W LIPNIE, KS "MIEŃ" LIPNO ­ tel. 54/2874181.
PŁYTA GŁÓWNA STADIONU KS "POGOŃ" W STASZOWIE ­ tel. 15/8644070.
PŁYTA GŁÓWNA STADIONU MKS "UNIA" WĄBRZEŹNO ­ Wąbrzeźno, ul. Tysiąclecia 3 KS "CHEŁMINIANKA" ­ CHEŁMNO, ul. Szkolna 14, tel. 56/6929222 (REKULTYWACJA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU MIEJSKIGO).
PŁYTA STADIONU MKS "KASZTELAN" SIERPC ­ Sierpc, ul. Świętokrzyska 26, tel. 24/2753695.
PŁYTA GŁÓWNA BOISKA OŚRODKA SPORTU i REKREACJI "TOMASOVIA" ­ TOMASZÓW LUBELSKI, ul. Aleja Sportowa 8, tel. 84/6659350.
PŁYTA STADIONU GŁÓWNEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI ­ PUŁAWY, ul. Partyzantów 11, tel. 81/8862731.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH ­ KOŚCIERZYNA, ul. Dworcowa 21A, tel. 58/6863947 (regeneracja z dosiewką starej płyty głównej KS KASZUBIA kilkakrotnie).
OŚRODEK SPORTU i REKREACJI OSTRZESZÓW ­TRZY PŁYTY BOISK, tel. 62/7302765.
BKS "POLONIA" ­ PŁYTA GŁÓWNA DWUKROTNIE, BYDGOSZCZ, tel. 52/5830027.
OŚRODEK SPORTU i REKREACJI GOLUB­DOBRZYŃ ­ PŁYTA GŁÓWNA, tel. 56/6832242.
WRZESIŃSKIE OBIEKTY SPORTOWO­REKREACYJNE ­ WRZEŚNIA, ul. Gnieźnieńska 32, tel. 61/4360552.
GKS "GÓRNIK" (płyta główna i dwie boczne) ­ ŁĘCZNA, Al. Jana Pawła II 13, tel. 81/7521740.
KS "CHEMIK" (rekultywacja stadionu) ­ BYDGOSZCZ, ul. Glinki 79, tel. 52/3719485.
LEGIA DAEWOO S. S. A. 00­449 WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, tel. 22/6281360 (regeneracja płyty głównej i bocznej oraz założenie od podstaw płyty bocznej).
1998
PŁYTA BOCZNA (regeneracja) KP ELANA TORUŃ, ul. Armii Ludowej 45­63.
1998
Po wygranym przetargu dostarczono dwa komplety sprzętu do utrzymania i pielęgnacji trawników dla KANCELARII PREZYDENTA RP ­ 00­902 Warszawa, ul. Wiejska 10, tel. 22/6952013, 6952255.
09.08.1996 r. dostarczono komplet sprzętu do pielęgnacji i utrzymania trawnika dla PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pana LECHA WAŁĘSY – Gdańsk, ul. Polanki 54.
1996
Dostarczono sprzęt do pielęgnacji boisk, a także mieszankę nasion traw do zakładania i regeneracji powierzchni trawiastych (składającą się z kilkanastu najlepszych odmian nasion traw) dla LEGII DAEWOO S. S. A. oraz dla innych kilkudziesięciu polskich klubów piłkarskich.