PŁYTA GŁÓWNA (renowacja) BOISKO NOWA WIEŚ WIELKA 2005